Roskapaperimandala

Mandala kehottaa kiireyhteiskuntamme asukkaita pysähtymään; pysähtymään taiteen äärelle, hakemaan siitä väriä ja jaksamista. Pysähtymisen vierellä se puhuu myös vastaan loppuasukkaamme kulutuksen ja roskaamisen taidon sekä epäekologisuuden, käyttäen hyväksi nimenomaan hylättyä materiaalia.

Kiinnostus värin ja muodon syntymiseen vaikeasti hallittavien emootioiden, ”vahinkojen” kautta, on ajanut katsomaan ympäröivää maailmaa etsivin silmin. Syntynyt kiinnostus julisteilla peitetyn seinän visuaalisuuteen, sen kerroksellisuuteen, kykyyn heijastella elämää, auttoi materiaalin valinnassa. Materiaalissa on itsessään historia; julisteeseen kiteytyy se kulutuksen ja informaation määrä, jota yritämme päivästä toiseen jäsentää. Pääasiassa musiikkitapahtumien julisteista koostumalla käy teos keskustelua myös konserttitalon kanssa.

Mandala; on hektisyyden kääntöpuoli, kuvallisen meditaation väline, hitaasti rakentuva parantava kuvio, joka valmistuttuaan usein lakaistaan pois. Teko muodostuu lopputulosta tärkeämmäksi, matka ennen päämäärää.

Kuten kuvataiteen äärelle, myös konserttitalolle tullaan pakenemaan kiirettä ja hakemaan taide-elämyksiä, näin teos heijastelee kokonaisuutena myös yleisesti taiteeseen sekä konserttitaloon.

2012 teos Roskapaperimandala on vuokrattu Turun kaupungin käyttöön Sosiaali- ja terveysalan Ammatti-instituutin tiloihin.

http://www.turku.fi/Public/default.aspx?contentid=289648&nodeid=4911

http://www.tuas.fi/public/default.aspx?contentid=288193&nodeid=761

9